Ústav sportovní medicíny, s.r.o., Křížkovského 22, Brno, Tel: 543 211 367, www.sportovni-lekar.cz, usm.brno@volny.cz

Ordinační hodiny Po-Pá

  • Lab. odběry 7:30 - 08:30 hod.
  • Ordinace 8:00 - 12:00 hod.
  • Funkční
    vyšetřovna
    8:00 - 13:00 hod.

Objednávky k prohlídkám volejte

  • ráno 7:30 - 08:30 hod.
  • odpoledne 13:30 - 15:00 hod.
Jak nás najdete?

Ústav sportovní medicíny - nabídka vyšetření a prohlídek

Nabízíme následující vyšetření:

I. Preventivní sportovní lékařská prohlídka, jejíž součástí je


1. Komplexní klinické vyšetření tělovýchovným lékaře včetně provedení EKG a změření krevního tlaku
2. Základní antropometrické vyšetření (hmotnost, výška, tělesný tuk, VC plic)
3. Funkční vyšetření na bicyklovém ergometru: typy testů viz níže:

W 170-základní ergometrický test do submaximální zátěže
Stanovení indexu W 170- vyjadřuje pracovní výkon, kterého by vyšetřovaná osoba dosáhla při srdeční frekvenci 170/min. Test vhodný pro děti do 6-7 let, rekreačně sportující populaci ve věku 50 let a výše.

O-max-základní spiroergometrický test
Postupné zvyšování zátěže od nulové do maximální tolerované.
Průběžné vyhodnocování dechových plynů a určení prahových tepových frekvencí dle ventilačních parametrů.
Zjišťuje VO2max-max.dosaženou kyslíkovou spotřebu jako hl.ukazatele aerobních schopností, tzv. všeobecnou vytrvalost
Zjišťuje W max-max.dosažený výkon ve Watech jako ukazatele silové vytrvalosti
Zjišťuje TF max-max dosaženou TF

Standard, Rampa - speciální spiroergometrické testy pro náročné (cena od 2150 Kč dle počtu odebraných laktátů)
Určení aerobního prahu ( AP) a anaerobního prahu ( ANP) dle odebraných laktátů a počítačové zpracování laktátové křivky. Průběžné vyhodnocování dechových plynů, VO2 max, W max, TF max.

U všech funkčních testů sledujeme EKG křivku a TK v klidu, během zátěže a po zatížení.

4. Základní laboratorní vyšetření (moč + FW) lze po domluvě rozšířit o další krevní testy např. KO, Fe, KS, lipidový soubor, glykemii, jaterní soubor apod.- není již v ceně prohlídky.

II. Dále provádíme:


Vyšetření pro pilotní průkazy určeným leteckým lékařem
Vyšetření pro auto-moto licence
Vyšetření pro potapěčské licence
Vyšetření pro adepty studia na FSpS, FTVS

III. Antropologické vyšetření


1. Komplexní antropologické vyšetření - posouzení rozvoje svalstva, tělesného tuku, kostry
2. Posouzení růstu a vývoje dětí a adekvátnosti fyzické zátěže, stanovení biologického věku (kostní věk), predikce konečné tělesné výšky.
3. Dynamometrie - rozvoj svalové síly daných svalových skupin

Poradenské konzultace v rámci snižování nadváhy, doplňkové výživy, doporučení vhodného pohybového režimu a účinné regenerace.

IV. Ambulantní složka


Poskytujeme léčebně preventivní péči sportující i nesportující klientele v rozsahu interní ambulance. Poradna pro prevenci a léčbu civilizačních onemocnění (hypertenze, dyslipidemie, aterosklerosa a její komplikace, DM II) se zaměřením na pohybovou aktivitu. Konkrétní doporučení pro praxi.

Homeopatická léčba - akutních i chronických potíží, urychlení léčení sportovních úrazů apod.

Možnost proplacení části ceny sportovní prohlídky zdravotními pojišťovnami: 211, 207, 201, 217, 222

MUDr. Drah. Blahová - ambulantní lékař, funkční vyšetření
MUDr. Eva Sýkorová - funkční vyšetření, homeopatie, ambulance
Informace a objednávky denně: 7,30 - 15,00 hod na uvedených telefonních číslech - kontakty


Ústav sportovní medicíny, s.r.o., Křížkovského 22, Brno, Tel: 543 211 367, www.sportovni-lekar.cz, usm.brno@volny.cz optimalizace PageRank.cz | webdesign
Registr Lékařů